Keramikrundan på Gotland

Vi är sex professionella keramiker som samarbetar i Keramikrundan. Vi har alla olika uttryck och stil. Gemensamt har vi ett genuint intresse för keramik och produkter av god kvalitet. Välkomna på en inspirerande rundtur med besök direkt i våra verkstäder och butiker.

Keramikrundan, a pottery-tour on Gotland

We are six professional potters that cooperate in Keramikrundan, all with our own creative expressions and styles. Together we share a genuine interest for ceramics and products of high quality. Welcome on an inspiring tour to our workshops and stores.