Mästarbrevet, betydelsen
Mästarbrevet för mig är av stor betydelse. Det är ett kvitto på min yrkeskunnighet och det ger även en stolthet till mig själv och yrket i sig.
Krukmakaryrket får en legitimitet genom mästarbrevet. Som Krukmakare går jag till jobbet liksom en låssmed, frisör eller målare.
Det känns fantastiskt roligt att Krukmakaryrket fått detta erkännande. 

Gesällbrevet Fick jag i augusti 2017. Nu hänger det på hedersplats i verkstan